MINI LWY

miejsce dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju dysfunkcjami

PROGRAM ZAJĘĆ dla dzieci i młodzieży

Program zajęć obejmuje gry i ćwiczenia rozwijające ogólną sprawność ruchową z ukierunkowaniem na rozwój koordynacji obustronnej, reakcji posturalnych oraz planowania motorycznego.

sprawność ruchowa

kontrola emocji

pewności siebie

rozwój percepcji

reakcje posturalne

główne cele

aktywne spędzanie wolnego czasu

Głównym celem programu jest zapewnienie uczestnikom aktywnego spędzania wolnego czasu, poprawa w zakresie planowania, płynności i szybkości ruchu, lepsza kontrola emocji i zachowania, rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej oraz budowanie pewności siebie, poczucia własnej wartości i rozwój funkcji społecznych.

Klub Sportowy Lwy Białystok Zwycięstwa 10 / 15-703 Białystok
Kontakt: 501700870 / 500335495 / klub@lwybialystok.pl   / KRS 0000795311 / NIP 5423367443 / REGON 383914520

SPONSOR GŁÓWNY

nasi partnerzy / sponsorzy