FILOZOFIA I ZAŁOŻENIA

NIEZWYKŁA SZKÓŁKA W NIEZWYKŁYM MIEŚCIE
NIEZWYKŁA SZKÓŁKA
„Nie biegaj, bo wpadniesz pod konie. Nie biegaj, bo się spocisz. Nie biegaj, bo się zabłocisz. Nie biegaj, bo mnie głowa boli (…) I cała potworna maszyna pracuje długie lata, by kruszyć wolę, miąć energię, spalać siłę dziecka na swąd.” (J. Korczak).

Powyższy cytat całkowicie oddaje filozofię Naszej Szkółki. Oferowany przez Nas sposób nauczania piłki nożnej i kształtowania sprawności fizycznej oparty jest o nowoczesne koncepcje pedagogiczno-psychologiczne (psychopedagogika). Nasi trenerzy wspierają proces samokształcenia każdego młodego piłkarza, wskutek czego następuje zarówno jego rozwój sportowy, jak i osobowościowy. Naszym zdaniem uprawianie piłki nożnej nie powinno ograniczać się wyłącznie do spełniania funkcji odtwórczej (podaj! nie kiwaj!), zaś musi cechować się szeregiem kreatywnych działań. Z uwagi na powyższe – w filozofii Lwy Białystok – naczelne miejsce zajmują takie obszary jak:
umiejętność zbudowania pozytywnych intencji między trenerem a dzieckiem. W praktyce nabycie tejże umiejętności przekłada się na pozytywne rozwiązywanie wielu sytuacji boiskowych. Dążymy do tego, aby własne ego dziecka nie dominowało nad korzyściami dla zespołu (nie zaburzając przy tym indywiduum młodego piłkarza).
cele stawiane przed młodym zawodnikiem muszą być użyteczne i osiągalne, bowiem tylko wtedy pozwolą na odczuwanie przyjemności i satysfakcji z ich realizacji. W tym zakresie ważną rolę odgrywają nagrody i kary. Nasi trenerzy zwracają uwagę przede wszystkim na pozytywy.
proces wzmacniania młodego piłkarza. Niski poziom pewności siebie powoduje lęki, co z kolei obniża koncentrację oraz w efekcie negatywnie wpływa na działanie dziecka na boisku. Natomiast zbyt duża pewność siebie obniża motywację do wykonywania treningowych i meczowych zadań. W procesie nauczania piłki nożnej zmierzamy do procesu autorefleksji dziecka, np. dziecko powinno stawiać sobie np. takie pytania jak: „jestem wystarczająco dobry?” „czy zrealizowałem moje boiskowe zadanie?”
każdy kontakt trenera z dzieckiem powoduje wzajemne relacje emocjonalne, z uwagi czego powinien on świadomie zarządzać każdego rodzaju interakcją. Kluczową rolę odgrywa tu zdolność obserwacji, rozumienia i wyrażania emocji, co umożliwia szczerą i autentyczną komunikację trenera z młodym piłkarzem. Dużo miejsca poświęcamy na nauczanie dziecka zarządzania sobą, co pozwala mu odkrywać swoje mocne strony, wzmacniać empatię oraz świadomie odrzucać emocje negatywne.
praktycznie na każdym treningu czy meczu zdarzają się sytuacje konfliktowe. Uczymy dzieci radzenia sobie z tego rodzaju sytuacjami. Skupiamy się na tym, aby konflikt zawsze został uznany za wspólny problem (problem zespołu) oraz zawsze zakończył się sytuacją wygraną dla obu stron.
w dobie ogromnej ilości bodźców płynących z otoczenia i niejednokrotnie dużej presji narzucanej na dziecko, dążymy do kształtowania koncentracji młodych adeptów piłki nożnej. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa myślenie zadaniowe (usunięcie negatywnych myśli) zmniejszenie oczekiwań w zadaniu oraz konstruktywna krytyka.
każde dziecko powinno znać, rozumieć i akceptować swoją rolę oraz role innych członków zespołu. Główne miejsce zajmuje tu postać trenera, który powinien wyznaczać cele zespołowe i uczyć ich osiągania, zapewniać każdego zawodnika jego indywidualnym znaczeniu dla zespołu, podkreślać pozytywne aspekty realizacji koncepcji zespołowej (niezależnie od wyniku) oraz uzmysławiać zawodnikom ich wzajemną zależność i wagę współpracy oraz współodpowiedzialności.

baza treningowa

Jedyne takie Boisko w Województwie, hala zwycięstwa

boisko ze sztuczną trawą, z bandanami i siatkami. Zasypane bezpiecznym granulatem EPDM. Wymiary: 24m x 12m. Idealne dla dzieci, popularne wśród dorosłych. Obok boiska – trybuny

Odpowiedni sprzęt sportowy

Idealna nawierzchnia do trenowania techniki

Boisko z bandanami oznacza więcej kontaktu z piłką

Wygodne zaplecze sanitarne

dołącz do nas już dziś !!

Klub Sportowy Lwy Białystok Zwycięstwa 10 / 15-703 Białystok
Kontakt: 501700870 / 500335495 / klub@lwybialystok.pl   / KRS 0000795311 / NIP 5423367443 / REGON 383914520

SPONSOR GŁÓWNY

nasi partnerzy / sponsorzy